Scherp!

U vindt hier columns van Hans Kriek en (binnenkort) van Bart van Buitenen.

In deze column wordt hedendaags “gebruyck en ongebruyck” van het orgel aan de orde gesteld. Er is gelukkig lange tijd sprake geweest van toenemend besef wat betreft de relatie tussen programmakeuze en orgeltype. Er bereiken ons echter nog steeds te vaak signalen, die er op wijzen, dat er nog teveel organisten zijn, bij wie de klank van het te bespelen orgel totaal niet van invloed lijkt te zijn op de keuze van hun orgelwerken.

Lees meer...

Bovenstaande Bijbelse oproep wordt in beginsel gebezigd als het om dominees gaat. Er zijn echter teveel dominees, die dergelijk respect allerminst verdienen: Velen van hen zijn, net als andere mensen, bepaald niet wars van machtsdenken.

Ik wil het in deze eerste column niet over dominees hebben. Ik heb daar in mijn lange leven al teveel tijd aan besteed. Aanleiding om de kop van dit stukje te gebruiken, is een gesprekje dat ik onlangs met een collega had. Hij vroeg zich af, waarom – met name in het midden van de vorige eeuw in het â€œorgelwereldje” zoveel strijd heeft plaatsgevonden. Veel discussie en onenigheid werden ook daar door het genoemde machtsdenken veroorzaakt: de formule is tot op de huidige dag eenvoudig: je zorgt, dat je met al je orgeldeskundigheid â€œerkenning” verovert, al dan niet via vriendjespolitiek en vervolgens ga je over anderen hevig de baas spelen, ook al weten die wellicht meer van orgelzaken dan jij.

Lees meer...